Bezpieczeństwo i ochrona Oświata

Jak przebiegają szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – zdolność do czynności prawnych i specjalistyczna wiedza

Informacje o osobach fizycznych powinny być wyjątkowo chronione, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy każdy ma dostęp do internetu. Właśnie dlatego wprowadzono instytucję ABI, którym może być tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto przyszły administrator musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – jakie funkcje spełnia administrator?

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu przestrzegania norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny rejestr danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas kursu słuchacze poznają kluczowe terminy, takie jak dane osobowe, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), mają szansę poznać aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać dokumentację, jak również uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte uprawnienia, a także dostęp do materiałów szkoleniowych i szablonów dokumentów.