Budownictwo

Odpady a system SENT. Co trzeba wiedzieć?

Dla polskich przedsiębiorstw zajmujących się międzynarodowym transportem odpadów wprowadzenie SENT było prawdziwą rewolucją. Co trzeba wiedzieć o działaniu tego systemu? Co oznacza on dla przedsiębiorców działających w branży gospodarki komunalnej?

Ustawa o SENT. Czym jest i dlaczego ją uchwalono?

Ilość odpadów sprowadzanych do Polski z zagranicy od kilku lat stale rośnie. Nie wszystkie podmioty zajmujące się tego typu działalnością działają jednak zgodnie z prawem. Do najważniejszych „grzechów” popełnianych przez nie zaliczyć należy nieodpowiednie klasyfikowanie odpadów (zwłaszcza wymagających specjalnych warunków transportu i przechowywania) oraz porzucanie ich na dzikich składowiskach.

Problem jest na tyle poważny, że niektóre media zaczęły mówić nawet o Polsce jako „wysypisku Europy”. Jednym z kroków podjętych przez rząd w celu ograniczenia tego procederu jest wdrożenie systemu SENT, który ma poprawić kontrolę nad transportem odpadów przez i do naszego kraju.

Ustawa SENT została opublikowana w Dzienniku Ustaw 25 stycznia tego roku, a w życie weszła miesiąc później. Obok skoordynowanych działań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z innymi służbami, nowe przepisy mają być jedną z głównych broni w rządowej walce z przestępczością związaną z importem odpadów.

Według ustawy każdy transport do Polski i tranzytem przez nasz kraj musi zostać zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów. Rejestracji podlegają wszystkie odpady (nawet te z tzw. „zielonej listy”, na których import nie trzeba uzyskać pozwolenia GIOŚ), jeśli ich łączna masa przekracza 20 kilogramów. Za wdrożenie i działania SENT odpowiedzialna jest Krajowa Administracja Skarbowa.

Na rejestracji transportu obowiązki przewoźnika odpadów się jednak nie kończą. Powinien on również udostępnić dane geolokalizacyjne samochodu i zadbać o to, by kierowca posiadał numer referencyjny. Chociaż ustawa o SENT tego nie obejmuje, należy też odpowiednio zabezpieczyć odpady. W przypadku odpadów komunalnych, przemysłowych lub budowlanych w tym celu można zastosować kontenery na odpady z naszej oferty, na przykład KP 15 DH, M10 lub M7.

Posiadacz odpadów w SENT – jak się zarejestrować?

Wszystkie podmioty prowadzące transporty objęte obowiązkiem zgłoszenia muszą najpierw zarejestrować się w SENT. Można zrobić to za pośrednictwem internetowej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dostępna na https://puesc.gov.pl/). Informacje dotyczące wymaganych danych oraz szczegółowe instrukcje dla użytkowników systemu znajdują się na stronie PUESC oraz w załączniku opublikowanym na stronie GIOŚ.

System SENT – kary dla odbiorcy odpadów

Niedopełnienie obowiązków związanych z rejestracją w SENT będzie wiązało się z dotkliwymi karami. Przedsiębiorca, który nie zgłosi transportu, poda niezgodne z prawdą dane lub nie zaktualizuje ich w razie konieczności, musi liczyć się z karą pieniężną w wysokości do 10 tysięcy złotych. Jest ona przewidziana również dla odbiorcy odpadów oraz podmiotu, który nadał przewóz. Wyjątek stanowią sytuacje, w których złamanie przepisów podyktowane było ważnym interesem firmy, a decyzję o odstąpieniu od kary arbitralnie podejmuje GIOŚ.

Źródło tekstu: https://ekombud.pl/blog/odpady-a-system-sent-co-trzeba-wiedziec/