Ochrona zdrowia Usługi

Niezbędne badania wysokościowe

Zajrzyj w to miejsce jeżeli chcesz zamówić badania wysokościowe Bielsko Biała.

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości powyżej 3 metrów nad gruntem czy podłogą. Dotyczy to zatem prac głównie budowlanych, ale również pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych branż. Jak przebiegają te badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy musi być wykonywana z użytkowaniem odpowiednich zabezpieczeń, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają na celu wyeliminowanie z niej osób, dla których może być niebezpieczna. Pracy tego rodzaju nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na zaburzenia równowagi bądź mające problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi więc kompletna diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem), okulistyki i neurologii. Badania wykonuje się poddając badanego nieskomplikowanym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W trakcie badań można też zdiagnozować schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokości, poddanie się im jest więc szczególnie istotne. Nie należy martwić się, iż niezbędne będzie poświęcenie na te badania wiele czasu, ponieważ jest możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – co ile
lat je wykonywać?

Badania wysokościowe należy zrobić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Mając na uwadze, iż w czasie wykonywania pracy stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, że tak nakazuje prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im co rok.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]