Oświata

Kursy włoskiego

Czy warto się uczyć języka włoskiego?

Jakie jęzki obce są „w cenie”?

Opanowanie języka angielskiego jest aktualnie standardem, dlatego też, żeby podnieść swoje umiejętności i wartość na rynku pracy warto znać drugi bądź nawet trzeci język obcy w stopniu minimum średnio zaawansowanym. Na co się zdecydować? Do podstawowych języków zalicza się: niemiecki, francuski, rosyjski i włoski. Pracownik ze znajomością kilku języków jest bardziej skuteczny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a placówką zagraniczną, dzięki czemu staje się bardziej wartościowy dla pracodawcy.

Czemu opłaca się zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie powszechne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej natężony, wiele francuskich i włoskich przedsiębiorstw otwiera u nas swoje przedstawicielstwa i zakłady. Pomimo kryzysu gospodarka Włoch jest jedną z bardziej prestiżowych w Europie, a sami Włosi nieszczególnie znają języki obce. Język włoski zajmuje kluczową pozycję, jako język techniczny w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Co więcej język włoski jest językiem ”formalnym” w dziedzinach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest problematyczna?

Język włoski jest wyjątkowo łatwy do nauczenia się, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych umiejętności językowych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są nieskomplikowane. Jak również, wymowa jest prosta – wystarczające jest nauczenie się podstawowych reguł językowych i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Przejrzystość języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich opiera się na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych występuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi praktycznymi aspektami język włoski to język Amora i pasji, a Italia jest pięknym krajem, a więc uczmy się włoskiego!