Rozwiązania dla przemysłu Technologie

Gdzie korzysta się z analizy wartości opałowej biogazu?

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze przesądza o kaloryczności paliwa i jego jakości. Czemu powinno się ją sprawdzać? W jakich branżach przemysłu używane są przyrządy do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa gazu płynnego, odpadów komunalnych i biogazu

Wartość opałowa to wielkość energii uwalnianej podczas spalania określonej ilości paliwa. Wielkość tę oblicza się zarówno w przypadku paliw ciekłych, gazowych, jak i stałych – węgla brunatnego i kamiennego, gazu płynnego i ziemnego czy drewna opałowego. Kontroli może podlegać także wartość opałowa odpadów komunalnych. Aparatem służącym do kalkulowania wartości opałowej biogazu jest specjalny analizator zaopatrzony w czujniki gazowe, który szczegółowo bada między innymi poziom siarkowodoru (H2S), metanu (CH4), wodoru (H2) i tlenu (O2). Komponenty te mają wpływ na jakość paliwa, przesądzają o jego kaloryczności, lecz także mogą spowodować zagrożenie wybuchowe, stąd systematyczne sprawdzanie ich poziomu jest niezmiernie istotne.

W jakich branżach przemysłu badana jest wartość opałowa biogazu?

Nowoczesne analizatory gazu i biogazu wykorzystuje się w wielu branżach przemysłu – m.in. w instalacjach badawczych, oczyszczalniach ścieków, na wysypiskach śmieci, biogazowniach rolniczych, jak również w innych jednostkach i firmach korzystających z biogazu. Za sprawą zastosowania analizatorów możliwe jest natychmiastowe wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości w procesie produkcji metanu, rejestrowanie parametrów gazu oraz zapobieganie stratom. Urządzenia do analizy wartości opałowej biogazu oferowane są w dwóch wersjach – AwiFLEX i AwiECO.