Rozwiązania dla przemysłu Technologie

Urządzenia do pomiaru lepkości

Proces produkcji w zakładach przemysłowych wymaga nadzwyczajnej dokładności i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z narzędzi użytkowanych we współczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak one działają?

Lepkościomierze – dokładny pomiar w różnych gałęziach przemysłu

Wiskozymetr, potocznie nazywany lepkościomierzem, to narzędzie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju wykorzystywana jest w licznych gałęziach przemysłu – m.in. w branży motoryzacyjnej i spożywczej, w zakładach chemicznych, jak również przy produkcji opakowań, papieru. Badaniom poddawana jest ciecz – żywice, asfalt, klej i lakiery. W zakładach chemicznych powszechnie używany jest także lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, dynamicznej oraz kinetycznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest dokładne zbadanie jakości produktu, a także optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Lepkościomierze – typy urządzeń

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z sensora, który mierzy lepkość i temperaturę oraz przetwornika, do którego wysyłane są pomiary. Informacje są z kolei przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się dwa bazowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie sposobem działania, przeznaczeniem oraz konstrukcją. Urządzenia ViscoScope posiadają walec pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope sprawdza się przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Natomiast Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i służy do diagnozowania czystych cieczy.