Usługi z zakresu finansów

Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

Uzupełnij swoją wiedzę o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zwykle rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W takim wypadku urząd skarbowy nie docieka czy na konto płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – jakie warunki należy spełniać, by z niej skorzystać?

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Właściciele firm nieraz znajdują się w położeniu, gdy muszą kilka razy przypominać kontrahentowi o przelewie opłaty za dostarczone produkty bądź wykonane usługi. Gdy to zdarza się nagminnie, nawet znakomicie prosperujące przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków w terminie i w konsekwencji narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania wpłaty od kontrahenta. Mając na uwadze zdefiniowany przez prawo limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość rodzimych przedsiębiorców, aczkolwiek powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Wymagane jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe sygnowanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie rekomendują średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe często odradzają niewielkim przedsiębiorstwom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Na ogół powodem tego jest kwestia regularnego monitorowania wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak stałego ich śledzenia, żeby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają co miesiąc kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Natomiast już przy kilkuset dokumentach kontrola należności wpływających na konto firmowe może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje zaoszczędzenie czasu oraz likwidację ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]