automatyczna windykacja należności
Usługi z zakresu finansów

Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Jest wiele przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Chociaż termin ten wielu osobom źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego rozpoczyna się w stosunku do dłużnika szereg działań dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Kiedy ta metoda windykacji nie przyniesie efektu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wysyła podobną ilość faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie wniesiony we wskazanym czasie bezsprzecznie się zwiększa. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – skonfiguruj swoje scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z Flobo może skonfigurować swoje scenariusze czynności wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, definiując m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, dalszymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeśli wymienione powyżej działania okażą się bezskuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie przychodzących przelewów, a po paru miesiącach bywa także przyczyną zauważalnej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]