Usługi z zakresu finansów

Generator not księgowych – darmowe narzędzie dla przedsiębiorców

Dowiedz się więcej o generatorze not księgowych 40 euro.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo prędzej czy później zazwyczaj mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury we wskazanym terminie. Niecałą dekadę temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 70 i 100 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednak nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś jeśli wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez wymogu wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednak zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych częstokroć przez wiele lat dobrych układów biznesowych. Przecież przyczyną opóźnienia we wniesienia opłaty za fakturę mogą być krótkotrwałe kłopoty z wypłacalnością albo zwyczajne niedopatrzenie dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Wypróbuj generator not księgowych na 40 euro

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest także w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]