Usługi z zakresu finansów

Podobieństwa i różnice między fakturą proforma i fakturą VAT

Jeśli zastanawiasz się co oznacza faktura proforma, koniecznie skieruj się w to miejsce.

Każdy kto prowadzi swoje przedsiębiorstwo, ale również i większość osób dokonujących zakupów online, miał kontakt przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym tak naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od tradycyjnej faktury.

Faktura proforma – czy to dowód księgowy?

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, zatem częstokroć spotykamy się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, taka faktura nie jest dowodem księgowym, w związku z tym nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Rekomenduje się jednak zostawić ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dowód handlowy, będący rodzajem zapowiedzi jakiejś oferty. Nie jest potwierdzeniem nabycia towaru czy zrealizowania usługi, zatem zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, gdyż mówi o usłudze lub sprzedaży, która jeszcze nie jest wykonana, więc warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą wciąż być zmienione.

Fakturę proforma należy zauważalnie oznaczyć

Faktura proforma zawiera te same elementy oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • datę i miejsce,
  • dane stron (odbiorcy oraz wystawcy),
  • nazwę usług albo towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o wysokości uwzględnionych zniżek,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie daty wykonania usługi lub doręczenia towaru.

Taką fakturę trzeba oznaczyć dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, aby łatwo można było odróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, generującej skutki podatkowe. Należy także pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy kontrahent zapłaci w całości za przedmiot transakcji bądź wpłaci zaliczkę.