Usługi z zakresu finansów

Postępowanie sanacyjne, układowe, o zatwierdzenie układu – o restrukturyzacji

Jeśli przedsiębiorstwo przechodzi poważny kryzys, wierzytelności wobec kontrahentów rosną z miesiąca na miesiąc i decyzja o ogłoszeniu upadłości wydaje się jedynym możliwym rozwiązaniem, prawdopodobnie nadszedł czas na sprawdzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – przystopuj wzrost zadłużenia

Restrukturyzację można określić jako przekształcenie podmiotu mającą na celu niedopuszczenie do jego bankructwa i w efekcie zwiększenie jego wartości. W naszym kraju postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy dają wiele instrumentów do doprowadzenia do układu z wierzycielami, zatem są zdecydowanie w wyższym stopniu ukierunkowane na właścicieli firm. Również postępowania toczą się szybciej aniżeli przed 2016 r. i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele pożytków: spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, wstrzymać wykonanie niepomyślnych ugód, pomagają zastopować egzekucje komornicze, a przede wszystkim ochronić przedsiębiorstwo przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – sanacyjne, układowe, o zatwierdzenie układu

Wymieniona wyżej ustawa dopuszcza 4 typy postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po sporządzeniu oraz zaakceptowaniu wykazu wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, aczkolwiek w domyśle ma prowadzić do szybkiego zawarcia układu między wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten typ postępowania trwa najczęściej nie dłużej niż pół roku.
– postępowanie układowe, które wybierają przeważnie przedsiębiorcy na skraju niewypłacalności. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas prowadzenia takiego postępowania jest często dłuższy niż rok, ponieważ w sprawach odnoszących się do zobowiązań spornych, to sędzia rozsądza o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez udziału sądu. W takim postępowaniu to dłużnik przy udziale nadzorcy układu, którego nawiasem mówiąc sam wyznacza, na własną rękę przeprowadza pertraktacje z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Rolą sędziego jest tutaj tylko potwierdzenie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a jednocześnie zapewnia szeroką ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak łączy się to ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Wypada zaznaczyć, iż istnieją ograniczenia, które warunkują, jaki model restrukturyzacji można zastosować w danym przypadku. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można zainicjować jedynie wtedy, gdy kwota wierzytelności spornych nie przewyższa 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku niezbędne jest rozpoczęcie postępowania układowego albo sanacyjnego. Czynności restrukturyzacyjne są wieloaspektowe, w związku z tym jeśli podejmujesz decyzję o ich prowadzeniu, ale nie wiesz, który model będzie odpowiedni dla Twojej spółki, obligatoryjnie zgłoś się po poradę do doradcy restrukturyzacyjnego.