Usługi

Badania operatorów wózków widłowych i innych maszyn

Badania operatorów Bielsko Biała - więcej o tych usługach.

Do rozpoczęcia działalności w wielu zawodach wymagane są właściwe predyspozycje psychofizyczne. By sprawdzić, czy dana osoba je posiada, wykonuje się specjalistyczne testy. By je wykonać, musimy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w największej mierze wpływa rodzaj zawodu, w którym chce działać badany. Odmienne testy przeprowadzane są w przypadku sędziów, odmienne zaś dla operatorów maszyn czy wózków widłowych. Jak łatwo się domyślić, te drugie badania okazują się zlecane znacznie częściej. Warto więc napisać kilka słów na temat tego, jak one przebiegają, jakie przepisy określają ich charakter i jakie zdolności okazują się podczas nich najważniejsze.

Badania operatorów – o czym należy pamiętać?

Terminy przeprowadzania i rodzaj badań operatorów wózków widłowych i innych maszyn stosowanych w przemyśle reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być wykonywane co trzy albo cztery lata, poza kandydatami po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania badań co 24 miesiące. Warto przy tym nie zapominać, iż przebieg testów może zostać zmodyfikowany, jeżeli wykonujący je psycholog uzna, iż niezbędne są inne badania albo niektóre elementy są w danym przypadku niepotrzebne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, mające najczęściej formę papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Później wykonywane są badania na refleks, opierające się zazwyczaj na naciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu diody oraz przetestowaniu tego, czy badany jest w stanie wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania możliwości postrzegania przestrzeni oraz wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]