Usługi

Badania psychologiczne kierowców – poradnik

Tu sprawdzisz, kto oferuje badania psychologiczne Kęty

Badania psychotechniczne kierowców są przeprowadzane w profesjonalnych gabinetach diagnostycznych. Są one niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak wyglądają badania i co konkretnie sprawdzają? Jakie urządzenia wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów służbowych i egzaminatorów

Badaniom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby starające się o prawo jazdy np. kategorii C. Do testów przystępują też kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie uprawnień. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów służbowych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają podzielność uwagi

Badanie psychotechniczne składa się z dwóch etapów. Najpierw kandydaci przystępują do części teoretycznej. Na tym etapie sprawdzana jest umiejętność koncentracji, podzielność uwagi, refleks, a także cechy charakteru czy umiejętność pracy pod presją. Osoby poddawane testom muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy wskazać brakujący element. Kolejnym etapem badań psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. wirometr, stereometr oraz aparat krzyżowy. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, jak dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]