Budownictwo Usługi

Osuszanie fundamentów to zadanie dla profesjonalnej ekipy

Nawet gdy obiekt budowlany ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują stosunkowo nisko, istnieje ryzyko, iż z czasem mury będzie przenikać wilgoć. Może się to przydarzyć również niespodziewanie w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną czy też z powodu podtopienia, a czasami pojawienie się wilgoci następuje stopniowo na skutek nadwerężonej lub błędnie wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie ścian – najpierw rozpoznanie przyczyn

Wilgotne ściany nie świadczą od razu, że budynek nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim należy zacząć od zlokalizowania przyczyn tworzenia się wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak łazienki, niewietrzone piwnice i kuchnie wykwitająca na ścianach pleśń jest często efektem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego tarasu bądź dachu. Takie sytuacje wymagają zastosowania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty oraz mury obiektu lub gdy doszło do zalania w wyniku powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów stanowi już zadanie dla ekspertów z zakresu hydroizolacji.

Sposoby osuszania ścian

Eksperci, którzy posiadają ogromne kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoje działania od oceny źródła zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Stanowi to bazę do wyselekcjonowania najlepszych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki puchną i odpadają, a na murach wykwitają zacieki, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wody w ściany. Po nieizolowanych murach z cegły woda wspina się wzwyż – niekiedy wręcz na kilka metrów. Zdarza się to nierzadko, przede wszystkim w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić przywracając izolację poziomą ścian, która powstrzyma podnoszenie się wody wzwyż. Następnym etapem, rzecz jasna po właściwym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie murów wymaga niekiedy odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem kompetentnej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej izolacji bitumicznej, papy termozgrzewalnej czy mat bentonitowych, a następnie wykonanie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. Często niezbędne będzie także odnowienie łączenia izolacji ścian z izolacją innych części budynków, jak ściany żelbetowe, przepusty rur i dylatacje.