Usługi

Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

W tym miejscu uzyskasz szczegółowe informacje na temat cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na rynki z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia tłumacze sporządzają multum specjalistycznych i zwykłych przekładów na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, że online nietrudno znaleźć darmowe narzędzia oferujące translację, wciąż nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest często wymagane, np. jeśli musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się wstępnie obliczyć cenę przekładu. Co zatem wpływa na cenę tłumaczeń?

Czynniki wpływające na ostateczną cenę tłumaczenia

Ostateczny koszt tłumaczenia tekstu determinują następujące elementy:
1. Język, na który lub z którego planujemy przełożyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niemiecki, holenderski) czy romańskich (francuski, hiszpański) będzie z reguły tańszy niż translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (np. rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja z innego języka na język polski jest zwyczajowo o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
3. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy przygotować się na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, które opisuje tekst. Przekład kontraktów handlowych, prac naukowych lub artykułów medycznych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, lecz także stosowną wiedzę, żeby właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niedopuszczalnych pomyłek.

Dlaczego przekład uwierzytelniony to większy wydatek?

Trzeba podkreślić, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt urodzenia czy dokumenty szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu oddzielny numer identyfikacyjny oraz zaznacza czy przekład wykonano z kopii, oryginału bądź odpisu. Tłumacze przysięgli zwykle określają stały cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów, natomiast w razie potrzeby wykonania tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]