Budownictwo Usługi

Przeprowadzamy badania geologiczne

Prowadzone współcześnie badania geologiczne używają nowoczesnego sprzętu, który pozwala na dokładne sprawdzenie stanu gleby. Jakie czynności przeprowadza się podczas takich czynności i komu należy je zlecić?

Badania geologiczne – ustalenie składu podłoża

Badania geologiczne wykonywane są w celu pozyskania precyzyjnych danych na temat specyfikacji gruntu. Do najważniejszych czynności, jakie realizują specjaliści należą m.in. wiercenia geologiczne, sondowanie dylatometrem, analiza próbek gruntu, określenie profilu litograficznego. Dokładne ustalenie warunków gruntowych jest wymagane przy każdym procesie budowlanym. Bez starannego zbadania gruntów budynkom może grozić pękanie ścian, a nawet zawalenie. Przedsiębiorstwa zajmujące się analizami geologicznymi przygotowują wiele ważnych dokumentów, na przykład opinie geotechniczne, dokumentacje hydrogeologiczną, przeprowadzają sondowania w celu rozpoznania litologii gruntu. Do ich zadań należą także badania związane z geologią górniczą – wykonywanie wierceń, przygotowywanie wniosków zagospodarowania, inwentaryzacja terenów.

Badania geologiczne – jak opisać właściwości gruntów niespoistych

Czynności związane z analizą składu gruntów przeprowadza się przy użyciu rozmaitych narzędzi. Profesjonalny sprzęt wiertniczy pobiera próbki do wnikliwych badań laboratoryjnych. Jakie maszyny są wykorzystywane? Zarówno lekki sprzęt, jak i bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia, które przeprowadzają wiercenia nawet 30 metrów wgłąb ziemi. Należą do nich sondy krzyżakowe, sondy DPL. Podczas procesu wykorzystuje się badania polowe, m. in. sondowania SCPTu, dylometrem DMT bądź statyczne. Z ich pomocą można opisać stopień plastyczności czy zagęszczenie gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Zleć to zadanie specjalistycznym firmom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.