Usługi

Psychologiczne i psychotechniczne badania operatorów maszyn

Skieruj się tu i dowiedz się, kto ma w swojej ofercie badania operatorów Bielsko.

Gdy wspomina się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zwykle łączymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi się im poddać. Obowiązek taki regulacje nakładają również na operatorów koparek, dźwigów, wózków i podobnych maszyn. Dlaczego jest taka potrzeba i co jest badane?

Dlaczego badania operatorów są obowiązkowe?

Ustawa jasno wskazuje, przedstawiciele jakich zawodów muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których doskonała sprawność psychofizyczna jest istotna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i innych osób. Co więcej, jeśli chodzi o okoliczności, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często zdarzają się wypadki, a większość z nich wywołana jest przez błąd człowieka: brak skupienia czy zbyt wolną reakcją na bodźce. Zdolności te zmniejszają się wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej należy, i z tego powodu przeprowadzanie takich kontroli jest niezbędne.

Na czym polegają badania operatorów?

Badania, którym poddaje się operatorów i kierowców, mają tę samą istotę. Kontroluje się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o widzenie po zmierzchu i umiejętności wzrokowo – ruchowe, a także zdolność oceny odległości, poziom koncentracji i prędkość reakcji. Ważna jest także przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zwykle nie trwają one dłużej niż trzydzieści minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo testy zachowują ważność, to jest to uzależnione przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Zwykle są to 3-4 lata, a dla osób powyżej pięćdziesięciu lat – 1-2 lata.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]