Usługi

W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Jeżeli chcesz zamówić badania psychotechniczne Bielsko Biała, skieruj się tutaj

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są te badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim badaniom. Są one niezbędne dla kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Widać więc, iż są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Celem testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnej aparatury. W toku badań ważny jest wiek badanego, ponieważ kontrolowane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców zwykle robi się co pięć lat, lecz jeśli ukończyli 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, muszą przeprowadzać badania co rok.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]