Wymiar sprawiedliwości

Kancelaria radców prawnych z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy specjalizują się głównie w prawie cywilnym, prawie pracy, jak również w prawie rodzinnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Na co dzień przeważającą część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, dochodzeniem odszkodowań oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym obszarze polega na stałym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także udziale w negocjacjach i mediacjach. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy, jak również obniżenie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna spółek

Zakres pracy Kancelarii koncentruje się również na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, pracy, handlowe czy nawet podatkowe. Pragniemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojej spółki, w związku z tym skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszystkie negatywne skutki prawne.